?>

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta i gminy Wojnicz.

W gminie Wojnicz trwają obecnie prace nad przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta i gminy Wojnicz na lata 2013 – 2020. Strategia jest dokumentem stanowiącym fundament realizacji lokalnej polityki społecznej na najbliższe lata. Kwestie poruszane w Strategii dotyczą:  rynku pracy i bezrobocia, bezdomności, ubóstwa i wykluczenia społecznego, zjawiska występowania rodzin z problemami  opiekuńczo-wychowawczymi, zjawiska alkoholizmu i narkomanii,  problemów osób starszych i niepełnosprawnych, zjawiska przestępczości, przemocy w rodzinie oraz współpracy instytucji z sektorem organizacji pozarządowych. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane włączeniem się w opracowanie w/w dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu, ul. Rynek 4, pokój nr 1 lub przesłanie na adres: gops@wojnicz.pl do dnia 12.07.2013r. Wszelkie uwagi i sugestie zostaną uwzględnione w trakcie przygotowywania dokumentu.

Prosimy o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety, aby ją wyświetlić oraz wydrukować kliknij tutaj….  ANKIETA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wielkość czcionki
Kontrast