?>

Dofinansować do żłobka lub przedszkola

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuję, że w ramach projektu „Aktywny Samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostęp do edukacji, Powiatowe Centrum w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 (pokój  nr. 16), może na podstawie złożonej dokumentacji dofinansować do żłobka lub przedszkola, rodzicom którzy mają:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • są aktywni zawodowo;
  • pełnią role prawnego opiekuna dziecka;

Maksymalna kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2 200 zł rocznie.

Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie wniosków w , Powiatowe Centrum w Tarnowie przy  ul. Szujskiego 66, pokój  nr. 16, Tel. 14/6215683 w godzinach od 7:30 do 15:30, oraz na stronie internetowej www.pcprtarnow.pl i www.pefron.org.pl – Aktywny samorząd.

Wielkość czcionki
Kontrast