?>

Dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ – 10-11.04.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje że, odbiór paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 odbędzie się w dniach od 10 do 11 Kwietnia 2019 r.
w magazynach warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
w godzinach od 8:00 do 15:00 lub do wyczerpania zapasów.

Osoby bez aktualnych skierowań, zainteresowane tą formą wsparcia, informujemy o konieczności złożenia oświadczenia do 5 kwietnia w siedzibie GOPS Wojnicz przy ul. Krzywej 16 w Wojniczu. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, a ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

– 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wielkość czcionki
Kontrast