?>

Informacja dla kombatantów

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc opublikowane są na stronie internetowej Urzędu: www.kobatanci.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ) (art 64 b), dzięki którym samorządy mają prawo do zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej bez konieczności spełnienia warunków wskazanych w ustawie. Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

Wielkość czcionki
Kontrast