?>

Opieka wytchnieniowa oraz wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego bezpłatnie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie realizuje projekt, w ramach którego, na wniosek opiekuna nieformalnego, osoba niesamodzielna może skorzystać z bezpłatnego 2 tygodniowego turnusu w ramach opieki wytchnieniowej. W ramach projektu istnieje także możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego na okres trzech miesięcy.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia dzwoniąc pod nr tel. 14 688 00 42 lub 14 688 00 43 gdzie otrzymają kompletną informacje o zasadach przystąpienia do projektu.

Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie, ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów
email: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl

Wielkość czcionki
Kontrast