?>

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (kwiecień – grudzień 2014 r.)

W dniu 14 marca 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z treścią w/w Rozporządzenia z dnia 12 marca 2014 r. prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650).

Zatem osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, które na podstawie poprzedniego Rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2013 r. nabyły prawo do pomocy finansowej za okres od stycznia do marca 2014 r., prawo to zostanie przedłużone do końca 2014 r. (pod warunkiem posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące).

Rozporządzenie RM z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Wielkość czcionki
Kontrast