?>

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (styczeń – marzec 2014 r.)

W dniu 31 grudnia 2013 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia, prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.

Rozporządzenie RM z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Wielkość czcionki
Kontrast