?>

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium socjalne

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że od 1 do 15 września 2020 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojnicz.

Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz lub telefonicznie pod numerem telefonu 14 6790030.

Wielkość czcionki
Kontrast