?>

Projekt socjalny „Aktywny Senior”

W kwietniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu rozpoczął realizację projektu socjalnego „Aktywny Senior”. Jest to cykl spotkań dla seniorów z miejscowości Zakrzów i Milówka.

Głównym celem projektu jest stworzenie seniorom przestrzeni i warunków do wspólnych spotkań w trakcie których mogą ciekawie i aktywnie spędzać czas wolny.

W ramach projektu zaplanowano organizację warsztatów kreatywnych (manualno-plastycznych, muzycznych), zajęć o tematyce kulinarnej
i zdrowotnej, warsztatów z udzielania pierwszej pomocy oraz spotkań
z przedstawicielami różnych środowisk zawodowych (m.in. prawnikiem, rehabilitantem, policjantem, ratownikiem medycznym). Seniorzy będą mieli okazję także uczestniczyć w wycieczkach i wspólnym ognisku.

Do tej pory seniorzy z obu miejscowości wzięli udział w trzech spotkaniach. Podczas pierwszego z nich omówione zostały szczegóły organizacyjne projektu oraz przedstawiony został jego szczegółowy program. W połowie kwietnia odbyły się warsztaty manualno-artystyczne, podczas których seniorzy tworzyli pisanki wielkanocne. Poznali technikę plastyczną zwaną quillingiem.

Podczas ostatnich spotkań, seniorzy z Zakrzowa i Milówki mieli okazję spotkać się z Łukaszem Jachymem, nauczycielem z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, który poprowadził zajęć z mnemotechnik czyli metod ułatwiających zapamiętywanie. Uczestnicy projektu poznali sposoby zapamiętywania, które opierają się na wyobraźni i skojarzeniach. Na zakończenie zajęć wszyscy seniorzy za pomocą tabletów i aplikacji Kahoot rywalizowali między sobą rozwiązując specjalny test na temat poznanych technik zapamiętywania.

Kolejne spotkania w ramach projektu „Aktywny senior” odbędą się w maju.

Wielkość czcionki
Kontrast