?>

Realizacja programu “Wspieraj Seniora” w gminie Wojnicz

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer telefonu

22 505 11 11 i zgłasza potrzebę wsparcia.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje zgłoszenie do ośrodka pomocy społecznej.

3. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej, po otrzymaniu zgłoszenia, kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie, ustala usługę wsparcia, która ma polegać na dostarczeniu Seniorowi zakupów w formie artykułów spożywczych i środków higieny osobistej, ustala także termin wykonania usługi.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Wielkość czcionki
Kontrast