?>

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Wojnicz

Dnia 02.10.2019 r. w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli punktów sprzedaży, z terenu gminy Wojnicz.

Wielkość czcionki
Kontrast