?>

Zaproszenie na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Wojnicz oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży.

Szczegóły poniżej:

TERMIN: 2 październik 2019 r. (środa) godzina 9:00 – 10:30
MIEJSCE: Urząd Miasta Wojnicz, sala narad – pokój numer 10

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:
materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obowiązkowy. Koszty pokrywa Gmina Wojnicz w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Wielkość czcionki
Kontrast