?>

ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJNICZU – aktualizacja

Szanowni Państwo! W związku z nadal trwającym stanem epidemii na terenie całego kraju oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu co do zasady

NADAL POZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ

  • Uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy elektronicznej (e-mail, platforma ePUAP) kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka. Istnieje także możliwość złożenia dokumentów do specjalnie udostępnionej skrzynki na wnioski znajdującej się na bramie GOPS Wojnicz.

  • Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest przy załatwianiu spraw związanych z pomocą społeczną.

  • Do budynku Ośrodka interesanci wpuszczani są pojedynczo. Każda osoba zobowiązana jest mieć zakryte usta i nos oraz zobowiązana jest poddać się dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w GOPS Wojnicz lub założyć rękawiczki. Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, wysoka temperatura, itp.) nie będą wpuszczane do budynku Ośrodka.

Adres email do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojniczu:

gops@wojnicz.pl

Numery telefonów:

Dyrektor GOPS Wojnicz – 14 6790 030 wew. 26 lub786 130 566

Pracownicy socjalni –14 6790 030 wew. 21 lub 22

Świadczenia rodzinne –14 6790 030 wew. 23

Świadczenia wychowawcze „500+” – 14 6790 030 wew. 24

Karta Dużej Rodziny –14 6790 030 wew. 20

Wielkość czcionki
Kontrast