?>

ZIMA 2020 – Zimowisko dla dzieci rolników (KRUS)

Stowarzyszenie im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci rolników. W programie zimowiska m.in. wyjście do aquaparku i na stok narciarski. Zapewniamy transport autokarowy.

miejsce wypoczynku: Poronin/Biały Dunajec (woj. małopolskie)
termin: 31.01.2020 – 09.02.2020

Opłata za dziecko to tylko 350 zł. W programie zimowiska m.in. wyjście do aquaparku i na stok narciarski. Zapewniamy transport autokarowy. Więcej szczegółów odnośnie programy w załącznikach.

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta m.in.:
 ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin
(na zimowisku realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej)
 z opłat wnoszonych przez rodziców

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska(ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu w pokoju nr 3.

!Program Biały Dunajec KRUS zima 2020 31.01.- 09.02.2020

!Program Poronin KRUS zima 2020 31.01.- 09.02.2020

Informacje dla rodziców KRUS 2020 zima

Wielkość czcionki
Kontrast