?>

Poradnictwo w ramach wsparcia psychologicznego

Od dnia 26 czerwca b.r. rozpoczęło się poradnictwo w ramach wsparcia psychologicznego dla 18 uczestników projektu „Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Wojnicz” . Spotkania prowadzone są w trzech grupach  6-osobowych, po 2 godz. poradnictwa w miesiącu dla każdej z grup. Dla każdego UP przewiduje się łącznie 12 godz. poradnictwa psychologicznego.

 

 

Projekt „Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Wojnicz” jest współfinansowany ze środków Unii  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość czcionki
Kontrast