?>

UWAGA! Informacja dla osób ubiegających się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci w placówkach oświaty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuję, że wnioski rodzin starających się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014r (I semestr) należy składać w pok. nr 1,4 i 25 od 26 sierpnia 2013r.

Jednocześnie przypominamy, że do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o dochodach członków rodziny – zarobki za sierpień 2013r – brutto i netto;
 2. odcinek renty/emerytury lub decyzja o wysokości świadczenia ZUS 2013r.(kopia);
 3. odcinek renty/emerytury lub decyzja o wysokości świadczenia KRUS 2013r.(kopia);
 4.  kopia nakazu płatniczego – podatek rolny 2013r.;
 5. zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej oraz ewentualną wysokość zasiłku dla bezrobotnych ( brutto i netto za sierpień 2013r) z PUP;
 6. zaświadczenia o dochodach za sierpień 2013r (brutto, netto) z praktyk i stażów;
 7. kopia decyzji zasiłku rodzinnego z dodatkami 2013r.;
 8. kopia decyzji zasiłku pielęgnacyjnego;
 9. kopia decyzji świadczenia pielęgnacyjnego;
 10. kopia decyzji zasiłku okresowego za sierpień 2013r.;
 11. postanowienie o zasądzeniu alimentów na małoletnie dzieci, lub oświadczenie o otrzymanych dobrowolnych alimentach w sierpniu 2013r.;

 

Wielkość czcionki
Kontrast