?>

Aktualności

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Informujemy o nowo otwartym, działającym od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.  Na linii Centrum, psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w

Zapytanie ofertowe – zakup mebli

Zapytanie ofertowe - zakup mebli Wzór umowy - zakup mebli zał. nr 1 formularz ofertowy meble

Zapytanie ofertowe – zakup sprzętu multimedialnego

Zapytanie ofertowe - multimedia Wzór umowy - multimedia zał. nr 1 formularz ofertowy sprzęt multimedialny

Ogłoszenie o naborze – wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Ogłoszenie o naborze - PWD w Sukmaniu

Aktywni małopolanie

Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Gmina Wojnicz od 2018 roku będzie realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie

Bezpłatne jabłka dla mieszkańców Gminy Wojnicz, beneficjentów POPŻ 2014-2020

Ogłoszenie o naborze – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Informacja o wynikach Lista kandydatów

19.01.2018 – Ośrodek nieczynny

W dniu 19.01.2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu będzie nieczynny. 

Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz-osobowy Oświadczenia

Wielkość czcionki
Kontrast