?>

Aktualności

Zapytanie ofertowe dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy Wojnicz w 2019 roku

Zapytanie ofertowe - Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołąch na terenie gminy Wojnicz w 2020 roku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy projekt umowy na 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego   Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy oświadczenie kandydata Kwestionariusz osobowy Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Projekt „Aktywny Senior” – Wrzesień

Po wakacyjnej przerwie spotkali się Seniorzy uczestniczących w projekcie socjalnym „Aktywny Senior realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu. Jest to trwający od kwietnia cykl spotkań przeznaczony dla osób starszych z

„Zdrowy i bezpieczny Senior” – Zaproszenie na seminarium 10.10.2019 r.

ZAPROSZENIE - Seminarium - 10.10.2019 r.-1

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Wojnicz

Dnia 02.10.2019 r. w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli

Seniorzy z Gminy Wojnicz na „Targach Seniora”

27 września Seniorzy z terenu gminy Wojnicz wzięli udział w Targach Seniora, które odbyły się w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym EXPOw Krakowie. Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w

Informacja o 500+ czyli świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki: jest obywatelem

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojnicz na rok szkolny 2019/2020

Do 16 września 2019 roku rodzice mogą składać wnioski o stypendium szkolne oraz o zasiłek szkolny na rok szkolny 2019/2020. Pomoc materialna dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojnicz, znajdujących się w trudnej sytuacji

Zaproszenie na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Wojnicz oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego   Kwestionariusz osobowy Oświadczenie kandydata Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Wielkość czcionki
Kontrast