?>

Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu serdecznie dziękują Państwu za Wasze dobre serce i okazane wsparcie w postaci produktów do świątecznych paczek, które zostały przekazane osobom starszym i samotnym z

Nowe zasady Karty Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,

Zmiana godzin funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Powiatowa Karta Dużej Rodziny 3+/Rodzina Zastępcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że Zarząd Powiatu Tarnowskiego na posiedzeniu 8 .10.2014. przyjął nowy, zaktualizowany katalog ulg i zwolnień w ramach Powiatowej Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny zastępczej dla rodzin

Warsztat „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialne korzystanie z Internetu”

Sprawozdanie ze spotkania zorganizowanego przez Asystentów rodziny z GOPS w Wojniczu przy współpracy Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Wojniczu   Warsztat „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialne

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY WOJNICZ NA LATA 2014-2018

Program Przeciwdziałania Przemocy 2014-2018

Dochód z 1 hap w 2013 r. (do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

W dniu 23 września 2014 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. Treść obwieszczenia i kwota

Zmiana kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego – od 1 listopada 2014

KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO: od 1 listopada 2014 r. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach

OFERTA PARTNERÓW- gdzie można uzyskać rabaty na podstawie Karty Dużej Rodziny

  Pełna oferta partnerów, którzy respektują Kartę Dużej Rodziny na terenie całej Polski - do pobrania tutaj: oferta-partnerow_v_05_15_06_2014_www

Nowy okres zasiłkowy – zasiłek rodzinny z dodatkami

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY, tj. 2014/2015 NALEŻY SKŁADAĆ OD 1.09.2014 R. DO 30.11.2014 R. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy

Wielkość czcionki
Kontrast