?>

ŚWIĘTO RODZINY W ISPIE

Zapraszamy wszystkich seniorów na "Święto Rodziny", które odbędzie się 2 czerwca 2015 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Zakątku Urwisów w Ispie. Serdecznie zapraszamy Seniorów z wnukami na spotkanie, które jest również prezentem z

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Przemoc nie kończy się " Sama w sobie", nigdy nie jest za późno aby powiedzieć "NIE". Przemoc niezatrzymana "Narasta"- trzeba więc powiedzieć "Stop Przemocy" jasno i zdecydowanie.   Przy

Lista podmiotów, organizacji pozarządowych i placówek specjalistycznego poradnictwa.

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu w związku z wejściem w życie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą Nr

Karta Dużej Rodziny – gmina Wojnicz

KARTA DUŻEJ RODZINY RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH w gminie Wojnicz.  Szanowni Państwo, od dnia 16 czerwca 2014 r. gmina Wojnicz rozpoczyna realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z §. 2 ust. 2 

UWAGA! Informacja dla osób ubiegających się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci w placówkach oświaty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuję, że wnioski rodzin starających się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014r (I semestr) należy składać w pok. nr 1,4 i 25 od 26 sierpnia

Zapytanie – informacja do przedsiębiorców z terenu gminy Wojnicz.

    „Kształtując Małopolskę jako region przyjazny Rodzinie, samorząd Województwa Małopolskiego przystąpił do opracowania programu pod nazwą Małopolska Karta Rodziny. Program ten ma na celu tworzenie przyjaznych warunków funkcjonowania

Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą  jest placówką działającą w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.   W Punkcie Konsultacyjnym, osoby zamieszkałe na

Poradnictwo w ramach wsparcia psychologicznego

Od dnia 26 czerwca b.r. rozpoczęło się poradnictwo w ramach wsparcia psychologicznego dla 18 uczestników projektu „Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Wojnicz” . Spotkania prowadzone są w trzech grupach 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu Funkcjonuje Pełnomocnik Burmistrza Wojnicza d.s Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania

Przemoc

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!   Przemoc nie kończy się " Sama w sobie", nigdy nie jest za późno aby powiedzieć "NIE". Przemoc niezatrzymana "Narasta"- trzeba więc powiedzieć "Stop Przemocy" jasno i

Wielkość czcionki
Kontrast