?>

Pomoc na leki

pobrane (1)

Od 01.01.2017 Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu kolejny rok rusza z PROGRAMEM OSŁONOWYM W ZAKRESIE POMOCY LEKOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJNICZ na rok 2017. 

Pomoc finansowa skierowana jest do  zamieszkałych na terenie gminy Wojnicz:

– osób niepełnosprawnych,

– osób starszych (emeryci i renciści),

– osób w wieku produkcyjnym – długotrwale lub przewlekle chorujących,

– innych osób, którym lub w rodzinach których, ponoszone wydatki na zakup

lekarstw uniemożliwiają zaspokajanie innych pilnych, podstawowych potrzeb.

Wszelkie  informacje na temat programu znajdziecie Państwo w tym dokumencie do pobrania Program osłonowy w zakresie pomocy lekowej

Pomoc przyznawana jest na pisemny wniosek osoby wnoszącej, lub jej przedstawiciela, złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu w pok. nr 20. Druk Wniosku do pobrania jest tu wniosek o leki 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast