?>

Rodzina 500 plus

Realizatorem Programu „Rodzina 500 plus” w gminie Wojnicz jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 1 kwietnia 2016 r.  ( Dz. U. 2017 poz. 1851 ze zm. )

Rozporządzenie wykonawcze do w/w ustawy, tj.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Dz.U.2017.1465

Ustawa wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice (lub opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka) będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko (do ukończenia przez dziecko 18. roku życia) niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w/w osobom na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Przez pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica (lub opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 należy składać od dnia 01 sierpnia do 31 października 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca  do 31 października 2018 r.

Ponadto informuje się, że wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można również składać W KAŻDYM MIESIĄCU W CIĄGU ROKU.

Wówczas wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (na bieżący okres, tj. 2018/2019) będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu  – tj. do 30.09.2019 r.

Druki do pobrania:

SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

INFORMACJA

Dotyczy spraw związanych z realizacją w zadaniu koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

W trosce o przyśpieszenie realizacji spraw zachęcamy mieszkańców do

kontaktowania się poprzez przygotowany przez Urząd Wojewódzki formularz, zamieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Uruchomiona została specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 4302973. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie lub Nowym Sączu. Pozostałe dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Tarnowie i w Nowym Sączu nie będą już dostępne.

W razie potrzeby osobistego kontaktu przyjmujemy wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00:

. w Krakowie – przy ul. Lea 112,

. w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,

. w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.

 Jednocześnie informuję Państwa, że podział terytorialny zadań pomiędzy poszczególnymi oddziałami w dalszym ciągu pozostaje niezmieniony:

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: krakowskiego grodzkiego, krakowskiego ziemskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego;

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Nowym Sączu realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: nowosądeckiego grodzkiego, nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Tarnowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: tarnowskiego grodzkiego, tarnowskiego ziemskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast