?>

Wspieranie rodziny

Uchwałą nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018 r.  zlecono realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (aby przeczytać tekst jednolity – kliknij tutaj D20110887L) wspieranie rodziny to praca z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka .

———-

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt (również w odniesieniu do burmistrza i prezydenta miasta) zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Na terenie gminy Wojnicz zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu.

ZA ŻYCIEM – informator

 

Wielkość czcionki
Kontrast