?>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu realizuje projekt socjalny „Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że od miesiąca lutego 2019 r. kontynuowane będą spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

8 lutego – z koordynatorem grupy, 16  lutego – z rehabilitantem w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacyjno Leczniczym  w Wojniczu.

Spotkania grupy odbywać się będą dwa razy w każdym miesiącu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dotychczas uczestniczących w spotkaniach grupy, jak również chętnych, którzy chcieliby skorzystać z tej formy wsparcia.

Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej

Wielkość czcionki
Kontrast