?>

Informacja o terminie składania wniosków – świadczenia rodzinne, 300 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie – wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.

WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO TZW. 500+ W 2020 ROKU NIE SKŁADAMY

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 2021-05-31. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres można złożyć od dnia 2021-02-01 w formie elektronicznej, lub od dnia 2021-04-01 w formie papierowej.

Wielkość czcionki
Kontrast