?>

„Ponowny start w aktywność zawodową”

Spółdzielnia Socjalna SerwiS
zaprasza do udziału w projekcie:  
„Ponowny start w aktywność zawodową”,

II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: 
ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

 • bierne zawodowo

 • bezrobotne

 • w wieku powyżej 30 lat.

 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • staże zawodowe ze stypendium stażowym

 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym

 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe poza miejscem zamieszkania

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego Uczestnika projektu

 • pośrednictwo pracy

 • doradztwo zawodowe

 • coaching zawodowy

 • wsparcie psychologiczne

 • poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną

 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty

Kontakt

 • Biuro Projektu:
  Spółdzielnia Socjalna SerwiS:

ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

 • Tel.: 535-191-921
 • e-mail:

m.mika@spoldzielniaserwis.pl
a.gacek@spoldzielniaserwis.pl
p.witek@spoldzielniaserwis.pl

www.ponownystart.pl

Wielkość czcionki
Kontrast