?>

Projektu – „Właściwa droga do pracy z POWER-em”

Projekt „Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie (powiat suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski).

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki, Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski) są bez pracy/ osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

  • osoba powyżej 50 r.ż.;
  • osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy);
  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności;
  • osoba posiadająca niskie kwalifikacje;
  • kobieta.

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

  • Wsparcie doradcy zawodowego
  • Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
  • Szkolenia komputerowe
  • Program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia.
  • Stałe usługi pośrednika pracy, psychologa.

Kiedy i gdzie można się zapisać?
Rekrutacja do projektu:  10.2020 – 03.2021

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.

 tel: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata  Renkiewicz         
mail: 
malopolska@jcgroup.pl

Wielkość czcionki
Kontrast