?>

Rekrutacja do projektu „KIS-na terenie subregionu tarnowskiego”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi projekt pt.: „KIS na terenie subregionu tarnowskiego” – aktualnie  prowadzona jest  rekrutacja do projektu.
Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

 Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:

– osoby bierne zawodowo(nie pracujące i nie zarejestrowane w UP)

osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

osoby zamieszkujące na terenie M.Tarnów, powiat tarnowski, brzeski, dąbrowski

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(osoby korzystająe ze świadczeń pomocy społecznej i/lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa )

– w wieku aktywności zawodowej

Osoby chętne do przystąpienia do projektu nie mogą pobierać renty ani emerytury.

 

  • Klub Integracji Społecznej oferuje:

–         poradnictwo zawodowe

–         poradnictwo psychologiczne

–         zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej

–         trening kompetencji i umiejętności społecznych

–         pośrednictwo pracy

–         szkolenia zawodowe

–         staże zawodowe – (6-miesięczne)

–         warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.klubintegracjispolecznej.pl oraz pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16 lub osobiście ul. Krakowska 13(II piętro pok.11)33-100 Tarnów

Zapraszamy

Wielkość czcionki
Kontrast