?>

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

30 kwietnia 2013 roku w Polsce po raz 11 obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Celem Inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z praktyki wychowawczej jaką jest przemoc i kara fizyczna to jeden z podstawowych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (http://gops.wojnicz.pl/przemoc-w-rodzinie) oraz  Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym. Od 1 sierpnia 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. Przepis ten pozbawiony jest sankcji.

Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zapowiada nową kampanię mającą na celu walkę z przemocą wobec dzieci. Kampania Rzecznika Praw Dziecka ma trafić nie tylko do rodziców i opiekunów, ale też świadków krzywdzenia dzieci.

Start kampanii przewidziany jest na przełom maja i czerwca tego roku.

źródło:

http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2372

 

Wielkość czcionki
Kontrast