?>

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił realizację programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Celem w/w program jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, m.in. terapeuta, opiekun osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta.

W/w usługi dot. następujących rodzajów działań:

  • z zakresu uczenia osoby prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Specjalista wpaja i utrwala podopiecznemu, w jaki sposób zaspokajać swoje podstawowe potrzeby w codziennym życiu – uczy odpowiedniego dbania o higienę osobistą, schludny wygląd, pokazuje jak prowadzić gospodarstwo domowe (sprzątanie, pranie, porządkowanie, gotowanie, gospodarowanie pieniędzmi). Terapeuta kształtuje w podopiecznym umiejętność utrzymywania kontaktu z członkami rodziny, innymi osobami, z którymi styka się poza domem, uczy organizowania i spędzania czasu wolnego w sposób wartościowy. Pracownik skupia się także na działaniach interwencyjnych i rodzinie podopiecznego. Uczy podopiecznego pokonywać kryzysy, udziela porad, wsparcia psychologicznego, organizuje spotkania ze specjalistami z innych dziedzin, koordynuje działania różnych służb na rzecz pomocy rodzinie. Naucza także członków rodziny podopiecznego, jak prawidłowo traktować chorego. Pomaga załatwiać sprawy urzędowe. Działa w obszarze posiadanego przez osobę statusu na rynku pracy – pomaga szukać pracy, przygotowywać dokumenty aplikacyjne do pracy, przygotowuje do rozmów o pracę. Jeżeli status bezrobotnego powoduje zły stan psychiczny, organizuje zajęcie alternatywne, np. udział w zajęciach środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • pielęgnacja – wsparcie w procesie leczenia poprzez ustalanie terminów wizyt lekarskich, badań, asystowanie podczas wizyt lekarskich, pomoc w realizacji recept, pilnowanie poprawności przyjmowania leków i obserwowanie ich ewentualnych skutków ubocznych, pomoc w zaopatrzeniu się w środki medyczne, ortopedyczne, organizowanie transportu do gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych.
  • rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu organizmu (mogą to być działania spoza zakresu profesjonalnych rehabilitantów). Przeprowadza się je według zaleceń lekarza.
  • pomoc mieszkaniowa – pomoc w uzyskaniu lokum, podczas przeprowadzania remontów.

 

W związku z koniecznością oszacowania potrzeb na terenie gminy Wojnicz w zakresie specjalistycznym usług opiekuńczych, osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu  pod nr 014 666 40 30 wew. 21 lub 22

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast