?>

Targi Seniora w Krakowie

SPMLN01116519072209240

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zgodnie z umową nr DFS-II-7211.212.2019 zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że realizuje projekt Ministerstwa w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJNICZU

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz osobowy Oświadczenie kandydata Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Kolonie dla dzieci rolników

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie „Gotuj po hiszpańsku II”

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości  PROAKTYWNI  zaprasza do udziału w projekcie „GOTUJ PO HISZPAŃSKU II”!   PROWADZIMY NABÓR DO  VII EDYCJI PROJEKTU! Jeśli masz 18-35 lat. nie pracujesz, nie uczysz

Projekt socjalny „Aktywny Senior” – czerwiec

Od kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu realizuje projekt socjalny „Aktywny Senior”. Jest to cykl spotkań dla seniorów z miejscowości Zakrzów i Milówka. Głównym celem inicjatywy jest stworzenie seniorom przestrzeni i

Świadczenie wychowawcze 500+ dla osób, których członkowie rodziny przebywają za granicą

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ lub członek rodziny tej osoby (małżonek, drugi rodzic dziecka) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie

Świadczenie Wychowawcze 500+ Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego

„Dobry start” 300

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” są wydawane od dnia 01.07.2019 r. w budynku GOPS Wojnicz. Wnioski w formie papierowej na w/w świadczenie będą

Wielkość czcionki
Kontrast