?>

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wojnicz”

————————–

————————-

 


————————–

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu Funkcjonuje Pełnomocnik Burmistrza Wojnicza d.s Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych[więcej….]

————————-

Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu oferuje pomoc: psychologiczną, terapeutyczną, prawną w zakresie: uzależnienia, współuzależnienia, przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie …[więcej]…

————————–

————————–

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast