?>

Karta Dużej Rodziny

Zaprapobraneszamy mieszkańców Gminy Wojnicz do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

W gminie Wojnicz program realizuję Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, a wnioski można składać w siedzibie ośrodka przy ulicy Krzywej 16 w Wojniczu w pok. nr 3. 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pliki do pobrania:

Wniosek: KDR – wniosek od 1 stycznia 2018

wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki ZKDR – 01

wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej ZKDR – 02

wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej ZKDR – 03

zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej ZKDR – 04

 

Tutaj można sprawdzić gdzie można korzystać z Kart Dużej Rodziny:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast