?>

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium socjalne

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że od 1 do 15 września 2020 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” – od 08.07. do 26.08.2020 r.

                                              Zalacznik 1

TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW DO CENTRUM AKTYWIZACJI I OPIEKI SENIORÓW W WIELKIEJ WSI

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Aktywizacji  i Opieki Seniorów znajdującego się w

14.08.2020 r. – GOPS w Wojniczu będzie nieczynny

W dniu 14.08.2020 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt socjalny „Grupa wsparcia dla matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością” – wycieczka do Sądeckiego Bartnika

W dniu 21 lipca 2020 roku uczestnicy grupy wsparcia dla matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Gospodarstwa Pasiecznego „ Sądecki Bartnik” w Stróżach. W trakcie wyjazdu uczestnicy

Rodziny Wspierające – INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą – terminy dyżurów specjalistów

Punkt Konsultacyjny - godziny przyjęć specjalistów: Terapeuta ds. uzależnień Katarzyna Sierak pok. nr 3 Środa 15.30 - 17.30. Prawnik Mateusz Krawczyk pok. nr 2 Druga i czwarta środa miesiąca  15.30 -

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” – od 08.07. do 26.08.2020 r.

Informacja o terminie składania wniosków – świadczenia rodzinne, 300 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w Małopolsce

  Oddział Małopolski PFRON informuje, że 29 maja 2020 roku w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Polsce zarejestrowano aż 107 tys. wniosków. W naszym województwie liczba wszystkich

Wielkość czcionki
Kontrast